Kancelaria Prawa Budowlanego
Krzysztof Wujczyk
ul. Boh. Westerplatte  1 1  lokal 328
65-034 Zielona Góra
tel. + 48 780 587 295