Krzysztof Wujczyk


Moje uczelnie

Politechnika wrocławska - Wrocław
wydział Budownictwa
Wyższa Szkoła inżynierska - Zielona Góra 
WYdział Budownictwa
Uniwersytet Zielonogórski  - Zielona Góra
wydział prawa i administracji

Moje wykształcenie 

studia wyższe


Magister inżynier budownictwa
uprawnienia budowlane
 
Magister prawa i administracji

Moje wykształcenie 

studia podyplomowe

 
Uniwersytet zielonogórski
Audyt energetyczny. certyfikacja
i budownictwo energooszczędne
Uniwersytet zielonogórski
Odnawialne źródła energii
Uniwersytet zielonogórski
prawo administracyjne

Moje doświadczenie zawodowe

Kierowanie budowami :
- budynków użyteczności publicznej
- budynków WIELORODZINNYCH
- budynków jednorodzinnych. 
Nadzory budowlane
- budynków wielorodzinnych
- hal magazynowych 
- budynków przemysłowych
Nadzór Inwestorski w ramach współpracy
z zarządcami nieruchomości oraz przeglądy budynków i obiektów budowlanych - roczne
i pięcioletnie
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego miasto Zielona Góra
- postępowania administracyjne
- odbiory budynków i budowli
- utrzymanie budynków i budowli
- katastrofy budowlane