Prowadzimy doradztwo prawne w zakresie prawa budowlanego
Reprezentujemy na mocy pełnomocnictwa przed organami wszystkich szczebli :
- Administracji architektoniczno-budowlanej
- Nadzoru budowlanego
oraz sądami administracyjnymi