Prawo budowlane

Doradztwo z zakresu prawa budowlanego

--------------------                   #                   --------------------


Reprezentowanie podmiotów  

w postępowaniach

administracyjnych 

--------------------                   #                   --------------------

Reprezentowanie Współwłaścicieli Wspólnot Mieszkaniowych 

w sporach z organami administracji państwowej 

i

z Zarządcami nieruchomości

oraz ich kontrola ʿ*ʾ

* warunków eksploatacji obiektów tworzących wspólnotę
* rozliczenia kosztów ponoszonych przez wspólnotę 


Nadzory budowlane

budynków i budowli

budownictwo jednorodzinne

budownictwo wielorodzinne

budownictwo przemysłowe--------------------                   #                   --------------------Kierowanie budowami

budynków jednorodzinnych 

budynków wielorodzinnych

budynków przemysłowych