Kancelaria prawa budowlanego
Krzysztof Wujczyk

pl. Pocztowy 1

skr. poczt. 150

65-061 Zielona Góra 8

tel. + 48 780 587 295

e-mail: sekretariat@kancelaria-prawa-budowlanego.plFormularz kontaktowy Kancelarii Prawa Budowlanego